• TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás hivatalos honlapja

  • Szakmai kontroll
 
 
A telephely-kiválasztás és a tároló létesítés előkészítése számos szakterület kutatóinak és mérnökeinek részvételét és együttműködését igényli. A hazai projekt részfeladatainak elvégzésében már eddig is több tucat hazai akadémiai kutatóintézet, egyetem, szakintézmény, mérnöki iroda és más szakmai társulás, továbbá több száz alvállalkozó működött közre. Számos külföldi szakember (angol, amerikai, belga, kanadai, cseh, finn, svéd, német, orosz) is bekapcsolódott a munkák tervezésébe, kivitelezésébe és ellenőrzésébe.

A szakmai ellenőrzés legfontosabb fóruma az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) kezdeményezésére létrehozott – az ország neves tudósaiból, köztük akadémikusokból álló – Szakértői Bizottság. Az ő részvételük az egyik biztosítéka annak, hogy a kutatási programok szakmai kontroll mellett zajlanak, és a kapott eredmények értékelése is teljes körű.

Egy-egy nagyobb kutatási szakasz lezárásakor célszerű nemzetközi szakértői csoport véleményét is kikérni. Ez történt az üveghutai terület kiválasztását megelőzően, amikor is Nemzetközi Atomenergia Ügynökség által delegált szakértői csoport adott szakvéleményt az addigi munkákról és a választott koncepcióról.

A szakmai felügyelet mellett érvényesül a kormányzati szervek kontrollja is. Az OAH Alapkezelő Szakirodája folyamatos kapcsolatot tart fenn a programirányító RHK Kft-vel, amely gondoskodik a radioaktív hulladékok elhelyezésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Az illetékes minisztériumok képviselőiből álló Szakbizottság véleményezi a szakmai, tudományos és kutatási programokat, melyek csak ezt követően kerülnek az azokat felügyelő miniszter elé.

Az engedélyező hatóság, illetve az engedélyezésben résztvevő szakhatóságok döntései a legfőbb biztosítékai annak, hogy csak törvényes, szakszerű és társadalom érdekeit védő megoldások szülessenek.

 
   
   
 • TETT - Társulás hivatalos honlapja

© TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás

 • Készült: 2020..