• TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás hivatalos honlapja

  • Környezeti monitoring
 
 
Egy radioaktívhulladék-tároló esetében a legfontosabb társadalmi elvárás a biztonság, melynek igazolására megalapozott szakmai-műszaki bizonyítékokra van szükség. Az üzemelés során világosan és egyértelműen bizonyítani kell, hogy kellő mértékben ismerjük az elhelyezési rendszert. Ez azt jelenti, hogy nagy pontossággal becsülni tudjuk a tároló környezetében zajló folyamatokat, képesek vagyunk az ezen folyamatok miatt bekövetkező környezeti állapotváltozások felismerésére és a szükséges beavatkozásra.

A felsorolt elvárásokat csak megfelelően kialakított környezetellenőrző monitoring-rendszer működtetésével, eredményeinek feldolgozásával és értékelésével lehet kielégíteni. A telephely sugárzási viszonyainak ellenőrzésére, valamint a környezet monitorozására mérési programok készültek, melyeket az ellenőrző hatóság hagyott jóvá. A környezetellenőrzési rendszer három részből áll: földtani–vízföldtani, radiológiai és hagyományos környezetellenőrző monitoring.

A tároló közeli és távolabbi környezetében olyan megfigyelő-, ellenőrző- és jelzőrendszer került telepítésre, amely képes adatokat szolgáltatni a létesítmény és környezetének változásairól valamint a sugárzási és szennyezettség viszonyairól.

 
 
   
   
 • TETT - Társulás hivatalos honlapja

© TETT - Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulás

 • Készült: 2020..